Myndighetsutövning Ensamkommande barn

Malmö stad ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen för de asylsökande barn som anländer till Sverige utan vårdnadshavare samt för de barn och ungdomar som anvisas till Malmö.

Socialsekreterarna utreder barnens behov av bistånd. Verksamheten arbetar utifrån barns behov i centrum (BBIC) och utgår ifrån den lösningsfokuserade samtalsmodellen. Utgångspunkten för arbetet i verksamheten är att skapa en bra start i Sverige och att alltid ha barnets bästa i fokus.

I vår verksamhet arbetar vi enligt lean. Här finns våra processbeskrivningar gällande Myndighetsutövning ensamkommande barn.


Processbeskrivningar Myndighetsutövning ensamkommande barn