Processbeskrivningar för Enebacken

I Sociala resursförvaltningen arbetar vi enligt lean. Här finns Enebackens processbeskrivningar:

Huvudprocesser

Utredningsavdelningar, Svalan och Duvan

Behandlingsavdelning, Lärkan

Utredning i hemmiljö, Tranan

Stödprocesser

Gemensamt

Köket