Akuta placeringar av familjer

Inskrivningsförfarande vid akutplacering familj (max fem vardagsdygn)

Dagtid

Ansvarig socialsekreterare kontaktar kontoret alt. ansvarig sektionschef för förfrågan om plats. Information om ärendet samt en första säkerhetsbedömning görs via telefon. Beslut om mottagande fattas därefter av sektionschef.

Ansvarig socialsekreterare medverkar vid inskrivningen och överlämnar beslut om placering på Enebacken, utan beslut om placering kan plats nekas.

Kvällstid

Social jour alt. berörd socialtjänst kontaktar utredningsavdelning (040-34 59 03) för förfrågan om plats. Besked om plats kan ges av tjänstgörande, beslut om mottagande fattas av beredskapschef efter information om ärendet samt säkerhetsbedömning.

Vid inskrivningen överlämnas beslut om placering på Enebacken, finns särskild överenskommelse med socialjour. Utan beslut om placering kan plats nekas.