Enebacken

Enebacken bildspel Enebacken - Bildspel i 3Dformat

Enebacken är ett barn- och familjehem som tar emot barn mellan 0-12 år med eller utan sina föräldrar. Det handlar både om akuta placeringar och planerade barn- och familjeutredningar och behandling.

OBS! Jourfamiljen är ledig 2–8 september.

Personalen på Enebackens två boendeavdelningar är socionomer och socialpedagoger. Enebacken har en egen psykolog som gör psykosociala utredningar av barn och familjer när sådana efterfrågats och erbjuder samtal till både förälder och barn.

Assistenterna är ansiktet utåt och ser till så att stadsdelarna och andra som tar kontakt kommer rätt när de vänder sig till Enebacken. De sköter all fakturering och administrativ rapportering kring inskrivna.

Enebacken har ett eget kök och lagar varierad och näringsrik mat. Produkterna är ofta krav- och rättvisemärkta.

Boendeavdelningar

Enebacken har 24 platser uppdelat på två avdelningar:

Behandlingsavdelning Lärkan
Här placeras barn tillsammans med sina föräldrar för psykosocial behandling. Målet är att stärka föräldraförmågan så att föräldrarna bättre kan tillgodose barnens behov.

Utredningsavdelning Svalan och Duvan
Här placeras barn tillsammans med sina föräldrar för utredning av barnens behov, föräldraförmågan och familjens situation.

Fördjupad utredning i hemmiljö

Enebacken erbjuder fördjupad utredning i hemmet som komplement till de nuvarande institutionsutredningarna. Utredning i hemmiljö.

Akuta placeringar av familjer på Enebacken

Enebacken tillhandahåller platser för akuta placeringar av familjer. Akuta placeringar av familjer

Akuta placeringar av barn i jourhem

Enebacken tillhandahåller jourhemsplatser för akuta placeringar av barn mellan 0–12 år. Akutplaceringar. OBS! Jourfamiljen är ledig 2–8 september.

Samverkanskoordinator

Från hösten 2016 finns en koordinator för samverkan på Enebacken. Koordinatorn arbetar på uppdrag av boendeföräldrar för att möjliggöra samverkan med andra myndigheter och verksamheter som föräldern har eller behöver ha kontakt med. Syftet med samverkan är att synliggöra och förbättra förälderns, och därmed även barnets, levnadssituation gällande grundläggande faktorer så som boende, sysselsättning och försörjning. Koordinatorns arbete kan även vara av enklare karaktär, exempelvis att förmedla information till föräldern vart denne ska vända sig i olika frågor.

Om du som professionell har behov av att komma i kontakt med Enebackens koordinator för samverkan går det bra att ringa på 0709-
60 70 07 eller maila på julia.palme@malmo.se.

Nätverksarbete

På Enebacken finns två utbildade nätverksledare som kan hålla i nätverksmöten. Syftet med ett nätverksmöte är att samla de personer, såväl ur det privata som ur det professionella nätverket, som är viktiga för brukaren i den aktuella situationen. Mötet kan initieras av brukaren själv eller någon som denne har kontakt med. Nätverksmöten kan på Enebacken användas under utredning och behandling i dess olika faser, så som vid uppstart, vid planering för hemflytt och vid olika kriser och sammanbrott. Att samla flera olika aktörer vid ett möte medför exempelvis:

  • Ökad förståelse, tydlighet och transparens.
  • Ett förenklat och effektivt sätt att dela information och kunskap.
  • Förbättrat samarbete.

Det är Enebackens samverkanskoordinator som är kontaktperson gällande nätverksarbete och samverkan på Enebacken och kan nås på telefonnummer 0709-60 70 07 eller via mail på julia.palme@malmo.se.