COPE - Föräldrakurs

Genom COPE-kursen får föräldrar verktyg att hantera vardagsproblem och konflikter med sina barn.

Om COPE

COPE är ett föräldrastödsprogram som ursprungligen kommer från Kanada. Sedan mitten av -90-talet finns COPE i Sverige och i Malmö stad.

Syftet med COPE är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sina barns beteenden och att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. Ett annat viktigt syfte är att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. Programmet har en utpräglat pedagogisk inriktning.

COPE bygger i likhet med andra närbesläktade föräldrastödsprogram (Komet, Webster-Stratton med flera) på inlärningspsykologi och socialinlärningsteori men också på kognitiv attributionsteori, systemisk familjeteori och teorier om storgruppsprocesser.

Från början utarbetades COPE för föräldrar till barn med påtagliga problem med utagerande beteenden, erfarenheten har dock visat att programmet med fördel kan erbjudas till alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med sina barn.

COPE erbjuds av socialtjänsterna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 

COPE-materialet finns på flera olika språk. COPE erbjuds även på BUP till föräldrar med barn med större beteendeproblem och utagerande.

Kursutbud

Vill du bli kursledare i COPE?

Utbildningarna anordnas externt av svenska COPE-centret. För mer information, kontakta Annika Hanander, Koordinator, COPE-Centret, BUP-kliniken, Region Skåne, annika.hanander@skane.se

Kontakt

För ytterligare information:

Georgina Simicic, samordnare COPE Malmö stad
georgina.simicic@malmo.se, 0723-85 07 20

Rita Cifliku, samordnare COPE Malmö stad
rita.cifliku@malmo.se, 0732-01 62 44

Annika Hanander, Koordinator på Svenska COPE Centret
040 - 33 61 28

Svenska COPE Föreningens hemsida finner du mer information och vad som är aktuellt just nu.