Ambulatoriet

Ambulatoriet samverkar kring gravida kvinnor med beroendeproblematik och stödjer dem i en drogfri graviditet och i föräldraskapet fram till barnet är två år.

Ambulatoriet erbjuder föräldragrupp under graviditeten och när barnet är fött. Under graviditeten har kvinnan möjlighet till tät kontakt med en specialutbildad barnmorska. Även den blivande pappan involveras i kontakten.

För mammor och barn arrangeras babycafé en eftermiddag i veckan.

Ambulatoriet ger stöd och konsultation till personal som arbetar med gravida kvinnor med beroendeproblematik.

Kvinnan kan till exempel få hjälp med

  • avgiftning och stöd till drogfrihet
  • stödkontakt i öppenvården eller plats på behandlingshem
  • kontakt med läkare
  • uppföljningskontakt med socialtjänst och barnavårdscentral
  • abortsamtal
  • preventivmedel.

I ambulatoriegruppen finns barnmorska, socialarbetare, sjuksköterska från barnhälsovården respektive beroendecentrum, barnläkare, beroendeläkare, kurator och barnhälsovårdspsykolog.

Verksamheten tar emot deltagare från hela Malmö och kräver inget bistånd. Besökare kan vända sig direkt till ambulatoriet.

Material

Broschyr Ambulatoriet, pdfPDF (pdf, 118.3 kB)

Kontakt Ambulatoriet

Besöksadress: Amiralsgatan 20

 

Pia Davidsson
socionom stöd och rådgivning
E-post: pia.davidsson@malmo.se
Telefon: 040-34 54 72, 073-424 91 78

 

Carina Levin
sektionschef
E-post: carina.levin@malmo.se
Telefon: 040-34 51 08, 070-991 30 31