ALMA – för föräldrar med psykisk ohälsa

En del familjer drabbas av att en förälder har psykiska problem. Genom ALMA samarbetar Malmö stad och hälso- och sjukvården för att stödja dem och deras barn.

ALMA vänder sig till gravida kvinnor, samt barn och föräldrar där en förälder lider av psykisk ohälsa.

ALMA är ett komplement till den hjälp och bistånd som ges inom befintliga vårdstrukturer. Deltagande verksamheter är individ- och familjeomsorg, barn- och vuxenpsykiatri, barn- och mödrahälsovården samt förskolan.

Arbetet omfattar Malmös samtliga stadsområden.

Föräldratelefon

ALMAs föräldratelefon är öppen måndagar mellan 10.00–12.00,
040-34 93 28. Föräldrar är välkomna att ringa och rådgöra om vart de kan vända sig för att få hjälp i sitt föräldraskap och/eller för sitt barn.

Det går också bra att maila till annelie.lindberg@malmo.se

Föräldrar kan höra av sig anonymt.

Föräldragrupp

För föräldrar med psykisk ohälsa kan det vara till stor hjälp att prata med andra föräldrar i liknande situation. Gruppen vänder sig till föräldrar med ett eller flera barn, där minst ett av barnen är späd- eller förskolebarn. Träffarna hålls en gång per vecka, två timmar per gång och sammanlagt tolv gånger. Föräldragruppen är kostnadsfri för deltagarna. Inga beslut om bistånd fattas för deltagande.

För mer information, kontakta Annelie Lindberg, utvecklingsledare i ALMA, 040-34 93 28.

Konsultationsteam

Konsultationsteam erbjuder personal som möter barn och föräldrar möjlighet att rådgöra med ett tvärfackligt team om tänkbart stöd och/eller behandling under graviditeten och till och med att barnet fyllt 16 år. Konsultationsteamen träffas en gång i månaden och man har möjlighet att rådgöra med teamet utan att röja familjens identitet.

ALHVA

Nyblivna föräldrar med psykisk ohälsa och stora svårigheter kan beviljas hembaserad behandling under sitt barns första levnadsår. Syftet är att förbättra dessa barns start i livet.

Två gånger i veckan kommer en familjebehandlare hem till familjen. En gång i veckan deltar familjerna i en familjegrupp tillsammans med andra familjer.

Under behandlingen sker samverkan med andra vårdgivare kring familjen. ALVHA förbereder även för att barnet ska få en bra förskoleplats och ser över möjligheterna att förbättra familjens nätverk, både det privata och professionella. Behandlingen pågår under ett år.

Stadsområden som har kontakt med en familj som kan behöva insatsen kan ta kontakt med ALMAs konsultationsteam eller höra av sig direkt till ALVHA, 040-34 94 24.