Examensarbeten och uppsatser

Har du idéer och förslag på något som borde bli ett bra ämne för akademiska studier? Då ska du lägga det i uppsatsbanken. Här får du veta hur det går till.

Uppsatsbanken: så funkar det

  • Malmö stads verksamheter skickar in förslag på uppsatsämne. Det kan handla om regelrätta empiriska undersökningar men också kunskapsöversikter eller motsvarande.
  • FoU Malmö sätter samman förslagen i en samlad förteckning på malmo.se 
  • Socionomstudenterna tar del av uppsatsförslagen och tar kontakt om de är intresserade
  • Studenten, handledaren på högskolan och verksamheten formulerar tillsammans ett uppsatsämne. Här kan FoU Malmö hjälpa till om det behövs.

Observera att...

  • verksamhetens kontaktperson kan ha idéer kring hur en fråga kan belysas, men kontaktpersonen har inte rollen som handledare
  • de förslag som skickas in inte är något annat än ett förslag. För att omvandlas till uppsatsämne krävs att någon student nappar. Ämnesförslaget kan också komma att ändras efter samtal mellan kontaktperson och student. 

Har du något förslag på ämne?

Då skickar du det till FoU Malmö via formuläret nedan. Ta gärna kontakt med FoU Malmö för att diskutera ämnesförslag och förväntningar på resultatet.