Forskning och utveckling (FoU)

FoU stöder socialtjänsten på flera sätt. Utmaningarna inom
Individ och familj är många, t ex krav på ökad effektivitet, bättre kvalitet och evidensbaserade arbetsmetoder.

För att möta utmaningarna arbetar vi på FoU med:

 • Att tillföra aktuell och relevant forskning till
  verksamheterna  
 • Att vara en brygga mellan forskning och praktik
  i arbetet med att nå en evidensbaserad praktik (EBP)    
 • Att handleda medarbetare i forsknings- och
  utvecklingsarbeten
 • Omvärldsbevakning av metoder och arbetssätt så
  att verksamheterna arbetar efter bästa möjliga evidens och beprövad erfarenhet
 • Kunskapsutveckling genom att ta fram ny kunskap,
  själva och i samverkan med andra 
 • Metodutveckling och metodgranskning för bästa
  möjliga kvalitet