Förändringar i verksamhetssystem

I samband med den nya arbetsmarknads- och socialförvaltningen sker förändringar i verksamhetssystemen. På den här sidan finns dels övergripande information, dels detaljerad information om förändringar i respektive system.

På gång just nu

Just nu pågår inga förändringar i verksamhetssystemen.

Tidigare förändringar

Under 2017 och tidigt 2018 har förändringar gjorts i Procapita IFO, Flexite, ASI-net och Förändringar.

Annat som uppdaterats är benämningar och adresser i våra dokument och brevmallar, ekonomisk uppföljning fick nya kodsträngar i verksamhetssystemen och så vidare.