10. Avvikelse

Avvikelser ska rapporteras när gällande rutiner inte följs. Alla avvikelser ska läggas in i Flexite. Avvikelserapporten ska öka rättssäkerheten för den enskilde samt användas för att följa upp och förbättra verksamheten.

Se Flexite