Koll

Koll är Malmö stads verktyg för uppföljning och statistik.

Inom individ- och familjeomsorgen finns publicerade applikationer för:

  • Ekonomiskt bistånd.
  • Barn och familj.
  • Vuxna & boende.
  • Uppdragstagare.
  • Ensamkommande barn.
  • Familjerätt.

Informationen i applikationerna kommer från verksamhetssystemet Procapita.

Hör av dig till kolliof@malmo.se för att lämna synpunkter, tips och ställa frågor. Återkoppling från dig som är användare inom IOF är viktigt för utvecklingen av Koll!