Hjälp och support

På varje avdelning finns minst en utsedd Kontaktperson för Procapita/Lifecare. 

Kontaktpersonen kan hjälpa till i Procapita/Lifecare med:

  • Handläggningsproblem
  • Att låsa upp användare som inte loggat in på 60 dagar
  • Att låsa upp lösenord vid för många misslyckade försök
  • Att tilldela nytt lösenord vid glömt lösenord

Om du inte loggat in på över 120 dagar behöver din arbetsledare fylla i en behörighetsblankett och skicka den via e-post till procapita.iof@malmo.se

Kontaktuppgifter

Om kontaktpersonen på den avdelning du arbetar på, inte är tillgänglig kan du kontakta en kontaktperson på någon annan avdelning. Ange alltid ditt användarid i kontakt med oss.

Norr                                                                                                                

Anna Svensson   
0729-63 23 80                                                                                                    anna.svensson@malmo.se

Eva Danielsson                                                                                                   040- 34 38 96                                                                 eva.m.danielson@malmo.se

Öster                                                                                                               

Martin Werngren                                                                                                040-34 19 92                                                           martin.werngren@malmo.se

Indiana Trollblad
040-34 33 69
indiana.trollblad@malmo.se

Sheherazad Hassoun                                                                                                0733-03 54 23                                                    sheherazad.hassoun@malmo.se

Söder                                                                                                           

Petra Wilén
040-34 72 21                                                                                                          petra.wilen@malmo.se

Kristina Poulsen                                                                                                 040-34 57 41                                                                 Kristina.E.Poulsen@malmo.se                             

Väster                                                                                                                 

Sara Mankevall                                                                                                   040-34 59 64                                                                          sara.mankevall@malmo.se

Ljiljana Jerin                                                                                                       040-34 63 83                                                                   ljiljana.jerin@malmo.se

Innerstaden                                                                                          

Roman Ciesielski                                                                                                 040-34 36 16                                                                      

Anna-Karin Thagg                                                                                             040-34 59 24                                                                                                     anna-karin.thagg@malmo.se

Social resurs och                                                                Boende, etablering och myndighet.                                          

Anita Blomnér                                                                                                     040-34 93 33                                                                srfprocapitaiof@malmo.se


Ifall ovan kontaktpersoner inte finns tillgängliga, kontakta:

Monica Nimgård, Daniel Ransholm eller Jannie Pamp

040- 34 00 55

procapita.iof@malmo.se