Procapita individ och familj

Procapita är ett it-stöd som används för att handlägga och dokumentera inom individ- och familjeomsorgen i Malmö stad. Procapita möjliggör enhetlig handläggning av ärenden inom socialtjänsten.