SÖM – Strukturerad öppenvård i Malmö

SÖM är ett behandlingsprogram för personer med missbruksproblematik. SÖM genomförs i samarbete mellan Aktivitetshuset och Öppenvårdshuset Gustav.

För vem är SÖM?

Strukturerad öppenvård i Malmö vänder sig till personer över 18 år med missbruksproblematik, som har behov av struktur i vardagen och som har förutsättningar att klara behandling i öppenvård.

För att kunna delta i SÖM måste klienten ha ett stabilt boende (utifrån Socialstyrelsens hemlöshetsdefinition från 1999).

För att delta i SÖM krävs att klienten har ett biståndsbeslut.

En ASI-intervju ska vara genomförd någon gång under de senaste året.

Mål

Målet med SÖM är ge deltagarna en förbättrad livskvalitet och en ökad möjlighet att delta i samhällslivet.

Det finns en tydlig struktur för programmet och med den som utgångspunkt tar vi tillsammans fram klientens genomförandeplan.

Så här går det till

Behandling och sysselsättning skapas genom Öppenvårdshuset Gustavs och Aktivitetshusets ordinarie utbud. Genom att samordna insatser från båda verksamheterna skapas en insats med hög grad av struktur för klienter som är i behov av mycket stöd för att kunna genomföra sin missbruksbehandling i öppenvård.

Behandlingen pågår i 12 veckor.

Vill du veta mer?

Kontakta case manager Anna Ferm eller Jasmina Dymling på
0768-55 28 12 eller via mail till som.asf@malmo.se.

Vill du göra studiebesök?

Är du studie- eller yrkesverksam inom socialt arbete är du varmt välkommen att besöka oss för att få veta mer om SÖM. Vi tar emot studiebesök vid följande tider:

20 november kl 13.15 -15.15 på Aktivitetshuset, N Grängesbergsgatan 28 A

Maila oss på oppenvardshuset@malmo.se för att meddela att du önskar besöka oss på studiebesökstid. Varmt välkommen!

Ladda ner:

Vad är Aktivitetshuset och Öppenvårdshuset Gustav?

Aktivitetshuset är en öppen mötesplats för Malmöbor över 18 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och som behöver en meningsfull, sammanhangsskapande och trygg vardag. Läs mer om Aktivitetshuset.

 

Öppenvårdshuset Gustav erbjuder samtalsbehandling i öppenvård. Verksamheten är ett samarbete mellan Malmö stad och kriminalvården. Läs mer om Öppenvårdshuset Gustav