Riktlinjer missbruks- och beroendevård

Stadsrevisionens ganskning av missbruksvården ASF 2019

Stadsrevisionens granskningsrapport juni 2019PDF (pdf, 1 MB)

ASN´s svar och yttrande till stadsrevisionen november 2019Word (word, 65.8 kB)

Lokala riktlinjer

Riktlinjer för Malmö stads missbruks- och beroendevårdPDF (pdf, 773 kB)
Beslutades i Kommunfullmäktige 12 december 2015
Justerade februari 2019

Handlingsplan – Riktlinjer för Malmö stads missbruks- och beroendevård.PDF (pdf, 515.9 kB)
Antogs av förvaltningsledningen 30 maj 2017

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2019 – Vård och stöd vid missbruk och beroende. Stöd för styrning och ledning