Missbruk/beroende - kärnprocess

I Malmö stad finns gemensamma rutiner för ärende enligt SoL gällande missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. 

Logg för ändringar i kärnprocess missbruk/beroende - senast uppdaterad 14 jan 2020. PDF (pdf, 398 kB)
Processägare: Avdelningschefer inom fokusområde vuxna.
Redaktör: Christina Ek, strategiska avdelningen.

Rutin för hantering av kärnprocesser inom ASF Malmö stad

Ärendeprocessen i 15 steg

Ärendet inleds
Första mötet
ASIU + IVP
Återkopplingssamtal
Externa kontakter
Analys och behovsbedömning
Upprättande av vårdplan
Möte hod vårdgivare
Beslut 4:1
Stödkontakt
Genomförandeplan och uppföljningsmöte
Uppföljning av insats hos vårdgivare
Avslutningsmöte och utvärdering hos vårdgivare
Uppföljningskontakt efter 3 månader