Utbildning och kompetensutveckling

För att använda ASI krävs utbildning i metoden.

Utbildning och fördjupningsdagar samt utbildning i datorstödet ASInet sker i samarbete med Kommunförbundet Skåne. För aktuella utbildningar gå in på http://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/socialtjanst/sikta/asi-skane/

Vill du veta mera om utbildning och kompetensutveckling i ASI? Kontakta Christina Ek, 040-34 93 29 eller christina.ek1@malmo.se