HEM- OCH BOSTADSLÖSA

Här hittar du arbetssätt och metoder i hemlöshetsarbetet.

Förebygga

Socialtjänsten ska i samverkan med andra myndigheter och frivilligorganisationer arbeta för att förebygga hemlöshet. En av de viktigaste uppgifterna är det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med fastighetsägare och budget- och hyresrådgivningen.

Socialstyrelsen: Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

Socialt stöd och tillsyn

Det sociala stödet och tillsynen hanteras av stadsdelarnas individ- och familjeomsorg. Malmö stad har insatser för hemlösa i form av bland annat dygnsboenden, lägenheter och träffpunkter.