Superanvändare

Här hittar du vem du ska vända dig till angående Flexite.

Socialtjänst Norr                                                                                          

Marika Persson, 0768-76 98 06.

Socialtjänst Öster

Paul Noble, 040-34 64 63.

Socialtjänst Söder

Tomas Olsson, 040-34 51 46.

Socialtjänst Väster

Katja Brink, 040-34 64 92.

Socialtjänst Innerstaden

Janka Fosstveit, 040-34 38 55.                                                                   

Social resurs

Kristina Bloomfield-Wijk, 040-34 04 31.

Boende och etablering

Carolina Agerström, 0723-94 94 62.