Avvikelserapportering i Flexite

Flexite är individ- och familjeomsorgens datorsystem för hantering av kvalitetsavvikelser, missförhållanden och klagomål.  

Vill du:

Rapportera en avvikelse eller ett missförhållande?

Klicka här och rapportera

Utreda en inkommen rapport?

Klicka här och starta utredning

Registrera klagomål eller synpunkt som kommit in på annat sätt än via malmo.se?

Klicka här och registrera

Tekniska problem med Flexite?

Då använder du de färdiga mallarna för rapportering och utredning. Här hittar du dessa i Wordformat.

Rapportmall
Utredningsmall