Riksnorm och behovsposter

I Malmö stad tillämpar vi riksnormen för beräkning av ekonomiskt bistånd. Här kan du ladda ner dokument som beskriver fördelningen av behovsposter.

Malmö stad tillämpar riksnormen för beräkning av ekonomiskt bistånd. Nivån beslutas varje år av regeringen och regleras i socialtjänstförordningen. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen beslutar hur posterna ska fördelas här i Malmö:

Belopp för boendekostnader 2020

Nämnden har beslutat att tillämpa genomsnittlig bostadskostnad för Stormalmö i Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta bostadskostnad FKFS 2019:13 (extern webbplats) som högsta godtagbara boendekostnad vid bedömning av rätten till försörjningsstöd avseende boendekostnader. Observera att det är genomsnittlig kostnad per månad (sidan 2 i föreskriften) som ska tillämpas.

Hushållstyp

Kronor per månad

En till två vuxna

6 325

En till två vuxna och ett barn

7 800

En till två vuxna och två barn

9 525

En till två vuxna och fler än två barn

9 525 +1 725 per barn utöver 2