Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomiskt-bistand-asf

Kärnprocess ekonomiskt bistånd

Här samlas de kommungemensamma processerna inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Kärnprocesserna ägs och förvaltas av socialtjänstavdelningarnas avdelningschefer.

Logg för senaste ändringar i kärnprocess ekonomiskt biståndWord (word, 15.7 kB)
Skapades: 2014
Processägare: Avdelningschefer inom fokusområdet ekonomiskt bistånd
Redaktör: Helena Hansson, strategiska avdelningen.

En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat (SOSFS 2011:9). Arbetet inom verksamheten ekonomiskt bistånd i Malmö stad regleras av lagar och andra föreskrifter på nationell nivå och av Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt på lokal nivå. Kärnprocessen ska ses som ett komplement till dessa.

Rutin för hantering av kärnprocesser inom IoF i Malmö stad