LMA

Vissa ärenden ska handläggas enligt LMA - Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl istället för ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Handläggning LMA eller SOL?

I länken nedan finns sammanfattande information om när ett beslut ska fattas enligt LMA respektive SOL. Informationen är sammanställd av av Natalie Glotz Stade, stadsjurist.

Länk till dokumentet "Ska jag fatta ett beslut enligt LMA eller SOLPDF (pdf, 430.5 kB)"

Procapita

För information om handläggning enligt LMA i Procapita, se Procapitas hemsida under fliken Ekonomiskt bistånd.

Handläggning då uppehållstillstånd/ uppehållsrätt saknas (papperslösa)

Med papperslös avses en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd. I denna grupp ingår till exempel personer som har fått ett utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd återkallats och personer som aldrig har sökt något uppehållstillstånd. Hit hör också EU-medborgare och deras familjemedlemmar som saknar uppehållsrätt.

Länk till dokumentet "Stöd vid handläggning av papperslösa", pdfPDF (pdf, 183.7 kB)