Om rehabilitering

Rehabilitering motverkar långvarigt bidragsberoende. Därför har Malmö stad tagit fram en gemensam modell för rehab- insatser. Här får du veta mera.

Rehabilitering är insatser som hjälper människor att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv. Insatserna kan vara av medicinsk, psykologisk, social eller arbetsinriktad art.

Gemensam modell visar vägen

Malmö stad har tagit fram en gemensam modell för arbete med rehabiliteringsärenden.

Modellen heter HUR (Handläggning Utredning Rehabilitering) och innehåller en processkarta och flera verktyg för handläggning och utredning. Modellen har sitt ursprung i flera års erfarenheter från försörjningsstödsverksamheten.