Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/barn-och-ungdomsvard-asf

Manual Procapita

- handläggning av ärenden i barn- och ungdomsvård
- handläggning av ärenden i familjehemsvård

 

Här hittar du manual för handläggning i Procapita.

Manualerna beskriver hur du ska handlägga ärenden gällande barn och unga och familjehem i Procapita. De följer samma struktur som kärnprocesserna.