Familjehem

Här finns rapporter och länkar som rör familjehemsvården i Malmö stad.

Det finns många orsaker till att barn och unga,  för kortare eller längre tid, behöver bo i ett familjehem. Anledningen till att ett barn behöver ett familjehem kan vara att föräldrarnas livssituation är sådan att de inte kan ta hand om barnet. En annan anledning är att barnet är ett ensamkommande barn som kommit till Sverige som flykting. Det kan också också handla om den unges eget beteende. 

En placering i familjehem sker oftast med vårdnadshavarnas samtycke och då enligt socialtjänstlagen (SOL). Men det händer också att barn och unga omhändertas mot vårdnadshavarnas vilja. Det sker då med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den som är intresserad av att bli familjehem anmäler sig via SKL:s webbsida Familjehem Sverige. Där finns också ett självtest med frågor som ger inblick i vad som förväntas av en familjehemsförälder.