ADAD

Arbetar du med ADAD? Här får du veta mera om mål, riktlinjer och verktyg för strukturerade utredningar av ungdomar.

Fakta

ADAD är en strukturerad intervjumetod för bedömning av ungdomars problematik och syftar till att utveckla och förbättra ungdomsvården. ADAD är uppbyggt på intervjuer med ungdomar vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med.

IntervjuformulärPDF (pdf, 404.2 kB) och intervjumanualWord (word, 54 kB)

Utredningsmaterial