Avvikelsehantering & lex Sarah

På de här sidorna får du som medarbetare den information du behöver för att rapportera, utreda eller anmäla avvikelse eller missförhållande. Här får du också veta mera om lex Sarah och hur lagstiftningen stödjer kvalitetsutvecklingen.