Individ & familj

Nytt & viktigt

 • Morgonseminarier på Kompetenscenter!

  En gång i månaden bjuder Kompetenscenter in till morgonseminarier. Det är öppet för ALLA inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Morgonseminarie... (2020-02-24 14:12)

 • Mer eller mindre professionella? Socionomernas situation idag.

  Begreppet professionalitet ger positiva associationer. Alla vill vara professionella. Det är bra att vara professionell. När förutsättningarna för arb... (2020-02-11 08:54)

 • Hallå där Johanna Pontén!

  Nu har barnkonventionen blivit svensk lag och du är förvaltningens samordnare för barnrättsfrågor. Vad tror du att detta kan betyda för din förvaltnin... (2020-02-11 08:21)

Webbvideo

 • Malmö works

 • Sege Park- Malmös new sustainable residential area

 • Globala målen - Agenda 2030

 • Globala målen - Sege Park

Fler filmer