Utbildning i Krav och Inkasso

I samarbete med Sveaekonomi kommer vi att erbjuda en utbildning i krav och inkasso.
Detta i syfte att alla ska göra lika inom Malmö stad

Tid: kl. 9,00-16,00, den 26 september
Plats: Abboten 42 Framtiden konferens, Rådmansgatan 9
Gemensam fika för- och eftermiddag

Har du några frågor? Kontakta Ann-Charlott Allisson.