Utbildning: Skapa en verksamhetsrapport i Stratsys

Denna utbildning vänder sig till dig som är lokal administratör för planering och uppföljning med mål eller intern kontroll på din förvaltning.

Utbildningen utgår från styrmodellen Planering och uppföljning med mål och Intern kontroll men fokuserar på systemet (inte processen).

Målet med utbildningen är att du ska:

  • kunna bygga en verksamhetsrapport med rubriker, textavsnitt, tabeller och rapportdelar
  • få ökad förståelse för vilka möjligheter det finns i arbetet med rapportdelar samt delvis applicera grundläggande kunskap
  • kunna de olika momenten för att bygga en rapport

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Skapa rapport och rubriker
  • Skapa tabeller
  • Skapa rapportdelar från olika modeller samt viss filtrering

Utbildningsledare


Lokal


Anmälan

 

Anmäl dig endast till ett av tillfällena. En förutsättning för att du ska kunna gå utbildningen är att du tillhör behörighetsgrupp Målstyrning Lokal administratör nivå 1 eller Intern kontroll nivå 1 helst på nämndsnivå.

Varje förvaltning har 1 plats till sitt förfogande och varje utbildningstillfälle har 10 platser. Liknande utbildningar har genomförts tidigare så har man gått den så kan man med fördel låta någon annan från förvaltningen gå istället.

Finns det platser kvar efter anmälningsdatumet har gått ut fördelas platserna ut enligt reservlista. Anmäl ert intresse för reservplatser till Sarah Strand på sarah.strand@malmo.se.

Observera att utbildningen kan komma att ställas in om det är färre än fem anmälda.

Ta med egen dator