Jag vill gå utbildningen Kommunfullmäktigemål i Stratsys den 2 december kl 13-16.