Jag vill gå utbildningen Kommunfullmäktigemål i Stratsys den 12 december kl 13-16.