Manualer

Här hittar du manualer för hur du arbetar i Stratsys.

Nyheter

Stratsys höstrelease 7.0 2018PDF (pdf, 1.5 MB) uppdaterad 12/12 2018


Generella manualer

Hantera användare i StratsysPDF (pdf, 795.5 kB) uppdaterad 5/7 2018

Skapa rapporterPDF (pdf, 2.3 MB) uppdaterad 4/7 2018

Lathund - Skriv i rapporterPDF (pdf, 348.9 kB)

Lathund - Ändra struktur i enhetsmallPDF (pdf, 317.8 kB)


Kommunfullmäktigemål

Förändrad struktur för kommunfullmäktigemålPDF (pdf, 620.5 kB) 22/11 2019

Planering och uppföljning med kommunfullmäktigemålPDF (pdf, 3.3 MB) 22/11 2019


Planering och uppföljning av mål

Nyheter 2019 Planering och uppföljning med mål i StratsysPDF (pdf, 1015.8 kB) uppdaterad 21/12 2018

Planering och uppföljning i StratsysPDF (pdf, 4.1 MB) uppdaterad 3/7 2019

Lathund - Bryta sambandPDF (pdf, 232.9 kB)

Lathund - Hantera påminnelser på StartsidanPDF (pdf, 523.4 kB)

Lathund - Rapportera aktiviteter/delaktiviteterWord (word, 447.2 kB)

Lathund - Rapportera åtagandeWord (word, 568.5 kB)

Lathund - Rapportera uppföljning nämndsmål/åtagandeWord (word, 452.3 kB)

Lathund - Skicka ner till underliggande enheterPDF (pdf, 953 kB)


Intern kontroll

Intern kontroll i StratsysPDF (pdf, 5.3 MB) uppdaterad 3/7 2019

Lathund - Rapportera granskningar och åtgärderPDF (pdf, 463.5 kB)

Skapa uppföljningsrapport för intern kontrollPDF (pdf, 988.8 kB)

Lathund - Skicka nertill underliggande enhetPDF (pdf, 878.1 kB)er

Intern kontroll måttmall och konsolidering 180504PDF (pdf, 1.1 MB)


Utbildningsmaterial

Rapportutbildning maj 2018PDF (pdf, 913.5 kB)

Lokal administratörsutbildning maj 2018PDF (pdf, 1 MB)