Stratsys

Stratsys är ett digitalt verktyg för planering och uppföljning.

Istället för manuell insamling och egenkonstruerade rapporter länkas allting samman i verktyget vilket skapar en bra överblick.

Allt arbete görs direkt i verktyget och kan sedan tas ut som verksamhetsplaner, månadsrapporter, delårs- och årsrapporter.

Samtliga förvaltningar använder Stratsys för arbetet med styrning, ledning och utveckling med mål. Systemet används även för arbetet med intern kontroll och HR

För att få läsbehörighet i Stratsys så loggar du in med ditt plattformanvändarnamn och lösenord.

En del förvaltningar har egna modeller i verktyget som de själv ansvarar för. Arbetar du t.ex. inom Grundskoleförvaltningen hittar du information angående ert arbete med Stratsys här.