Stimulans- och omstruktureringsmedel för 2017

Stimulansmedel uppgradering av datorer

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni att reservera ytterligare stimulansmedel 2017 för nyckelfri hemtjänst och uppgradering av datorer.

Stimulansmedel

Ansökningarna bereds/beslutas löpande av kommunstyrelsens finans- och hållbarhetsutskott. Uppgift om var blanketten ska skickas och diarienummer finns i blanketten

Omstruktureringsmedel

Ansökningsblanketten för omstruktureringsmedel skickas till registrera.stk@malmo.se, med hänvisning till diarienummer STK-2017-174

Riktlinjer

Bakgrund

I samband med omorganisationen avsattes 50 mkr för omstrukturerings- och stimulansmedel för nämnderna att ansöka om. Det som blev över från omstruktureringen skulle användas som stimulansmedel. Kommunstyrelsen beslutade senare att reservera ytterligare 50 mkr till stimulansmedel,  läs mer i Reviderade riktlinjer för omstrukturerings- och stimulansmedel 2017 ovan.