Nytt avtal för tolkar: infomöte 17 november

Använder din verksamhet tolkar? Kom 17 november och lär dig mera om det nya avtalet. Sista anmälningsdag 11 november!

Malmö stad har ingått ett nytt tolkförmedlingsavtal som träder i kraft den 25 november 2014. Företaget i det kommande avtalet heter Språkservice Sverige AB.

Stadskontorets upphandlingsenheten ordnar nu ett infomöte om det kommande avtalet.

Tid: 17 november klockan 8.30-11
Plats: Stadshuset, Pelarrummet