Styrdata

Detta är ekonomisystemets hjärta. Här finns kommunens gemensamma ekonomimodell samt den organisationsstruktur som vi har behov att följa upp på.

I ekonomistyrningen finns regler som styr vilka bokföringsposter som får läsas in/skapas samt hur dessa ska lagras. Här beskrivs också funktionen för hantering av användare, behörigheter och attestregler. I huvudboken, som är en del av ekonomistyrningen, lagras samtliga bokföringstransaktioner per förvaltning. Till styrdata hör också upplägg av grundförutsättningar i Ekot som cirkulationsmallar, konteringsmallar och konteringsregler.

Manualer:

StyrdataPDF (pdf, 2.8 MB) uppdaterad 2018-11

Portal & AnvändarhanteringPDF (pdf, 3.4 MB) uppdaterad 2019-12

Behörigheter och rollerexcel (excel, 34.4 kB) uppdaterad 2019-06

Hantering av inkorg inför semesterPDF (pdf, 450.6 kB) uppdaterad 2019-06


Mallar för inläsning:

Attester Beslutexcel (excel, 16.4 kB)

Attester Orderexcel (excel, 24.4 kB)

Koddelar och strukturerexcel (excel, 128.5 kB)

Passivsättning koddelarexcel (excel, 9.2 kB)