Leverantörsfakturor och betalning

Leverantörsreskontran innehåller ett gemensamt leverantörsregister med en reskontra per förvaltning. I reskontran lagras alla fakturor och utbetalningar.

Fakturor inkommer främst i elektronisk form till Malmö stad men det förekommer undantag från lagkravet där leverantören får skicka pappersfakturor som då skannas och tolkas.  Merparten av fakturorna handläggs i portalen. För att en faktura ska kunna betalas krävs att två olika personer har granskat respektive attesterat den.