Konsolidering

Enligt 8 kap. lagen om kommunal redovisning skall kommunen årligen sammanställa en resultat- och balansräkning, som skall omfatta såväl kommunens verksamhet liksom sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Konsolidering av koncernen Malmö stad sker i tre delar; Kommunens förvaltningar, sammanställd redovisning och koncernen Malmö Stadshus AB.

I ekonomisystemet Ekot hanteras varje förvaltning, VA Syd och Malmö Leasing AB som separata företag, där finansiell information hämtas till uppsatta konsolideringsföretag. För övriga rapporterande enheter sker rapportering av finansiell information direkt i de uppsatta konsolideringsföretagen.


Manualer och mallar


Årsbokslut 2019 

Årsbokslut 2018


Länkar