Titta i Marknadsplats

För dig som inte har behörighet till Ekot finns det möjlighet att titta i Marknadsplats som är den del i Ekot som används för att göra inköp.

För dig som inte har behörighet till Ekot men vill se vad som finns att beställa finns länkarna nedan. Det finns en länk per förvaltning och inloggning sker med namn och e-post. Dessutom ska ni välja Enhet och du väljer det som passar bäst utifrån var du arbetar. Du kommer inte att kunna skapa några beställningar men du kan söka bland produkterna och även skapa inköpslistor.

OBS! Dessa länkar kan inte användas för att beställa. Är du beställare loggar du in via https://ekot.malmo.se

Länkar för att titta i Marknadsplats (går ej att beställa vid användning av dessa)

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Fastighets- och gatukontoret
Fritidsförvaltningen
Funktionsstödsförvaltningen
Förskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Miljöförvaltningen
Serviceförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Stadskontoret