Budget och prognos

Budget och prognos kan hanteras i Ekots Budget- och prognosmodul.

På varje förvaltning finns en grunduppsättning av budget- och prognosbilder. Dessa består av bilder för driftbudget, personalbudget, budgetering utifrån abonnemang samt investeringsbudget (vilken bland annat baseras på en simulering av anläggningsregistret). Personalbudget kan läggas på 3 sätt; per individ, per kategori eller som summor per konto. Det går att följa budgetarbetet på förvaltningen genom att arbeta med status, där man kan se om en budget är påbörjad och/eller klarmarkerad. Möjlighet finns även att bygga bilder för att hantera volymbudgetering. Detta görs i så fall unikt per förvaltning.

När det gäller prognos finns det bilder för driftprognos, personalprognos samt för investeringsprognos.

Alla jämförelsetal som används i modulen hämtas från vår Utdataplattform (UDP). Under pågående arbete med budget/prognos sparas transaktionerna i modulen med en speciell status. När posterna sedan är godkända finns de tillgängliga för alla utdatafunktioner, till exempel Uppföljning i Ekot och i Qlikview.

Uppdaterad manualer för budget och prognos i Ekot återfinns nedan.

Övriga manualer kommer att uppdateras efterhand.