Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomihandboken-malmo-stad

4. Redovisning

Syftet med redovisning är att ge information och beslutsunderlag till olika intressenter, både externa och interna.

Den ekonomiska informationen måste därför vara av en sådan kvalitet att intressenterna får en korrekt bild av det ekonomiska resultatet och den ekonomiska ställningen.

För att hålla en hög kvalité och en enhetlighet på den löpande redovisningen i Malmö stad är det viktigt att de lagar och den normgivning som finns inom redovisningsområdet tillämpas.
Läs mer om lagar och normgivning