Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomihandboken-malmo-stad

15. Intern kontroll

Det finns en särskild handbok för arbetet med intern kontroll i Malmö stads nämnder och helägda bolag.

Handboken och mer information om hur vi jobbar med intern kontroll hittar du här.