Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/ekonomihandboken-malmo-stad

Ekonomihandbok

Syftet med ekonomihandboken är att ge vägledning och stöd till de ekonomer som arbetar med ekonomiadministration inom Malmö stad.

Ekonomihandboken innehåller riktlinjer och information som ska vara till hjälp i det dagliga ekonomiarbetet. Avsikten är att beskriva hur och varför ekonomiadministrativa rutiner ska hanteras på ett bestämt sätt.

Beskrivningen utgår från ett generellt perspektiv och det är upp till varje förvaltning att lämna ytterligare och mer detaljerade anvisningar. I ekonomihandboken finns länkar för mer information, både inom Malmö stad och till externa webbsidor.  
 
Stadskontorets ekonomiavdelning ansvarar för ekonomihandboken. Uppdatering sker kontinuerligt. Längst ner på varje sida framgår när senaste uppdateringen är gjord samt vem som är kontaktperson för kapitlet.   

Vad tycker du? 

Kom gärna med synpunkter och idéer till ekonomihandboken och dess innehåll. Målsättningen är att ekonomihandboken ska vara ett levande dokument som innehåller aktuell information.