Processledargrupp

Processledargruppen har ansvar för att samordna och informera om utvecklingsarbetet som sker inom ramen för processorganisationen till styrgruppen och övriga intressenter.

Processledargruppen består av:

Maria Kolak, stadskontoret, gruppledare
Åsa Björkén Seydlitz, processledare Budget, uppföljning och prognos
Lars-Åke Ekelund, processledare Redovisning och bokslut
Aneta Karman, processledare E-handel
Ann-Charlott Allisson, processledare Kundfaktura
Louise Hökmark, processledare Leverantörsfaktura