Redovisning och bokslut

Processgruppen arbetar med att utveckla processer och rutiner kopplade till redovisning och bokslut och de kommungemensamma affärssystemen som stödjer dessa processer. Rutin- och processutveckling inom redovisningsområdet innefattar också frågor gällande anläggningsredovisning, finansiering och personalkostnadsredovisning.

Processgruppen äger inte processerna, men ska föreslå och delta i utvecklandet av dessa inom ramen för Effectoorganisationens mandat. I sitt arbete ska processgruppen samverka med system- och processägare samt övriga processgrupper. Omvärldsbevakning och benchmarking mot andra organisationer är också en del av processgruppens arbete.

Processgruppen består av:

  • Lars-Åke Ekelund , stadskontoret, processledare
  • Annika Sundin, grundskoleförvaltningen
  • Jonas Levmo, funktionsstödsförvaltningen
  • Charlotta Abramo, fastighets- och gatukontoret
  • Margareta Jeppsson, serviceförvaltningen
  • Nanae Nordahl Kusunoki, hälsa,- vård & omsorgsförvaltningen
  • Åsa le Clair, stadskontoret
  • Sara Hasselgren, stadskontoret systemutvecklingsenheten

BokslutPDF (pdf, 489.1 kB)
AnläggningsredovisningPDF (pdf, 262.4 kB)
Avstämningsrutiner 150330PDF (pdf, 4.1 MB)
Bilaga 1 SemesterlöneskuldPDF (pdf, 32.6 kB)
Bilaga 2 Avstämning momsexcel (excel, 61.5 kB)