E-handel

Processgruppen ansvarar för att utveckla rutiner, beteende och systemstöd så att beställning och hela e-handelsprocessen ska bli så effektiv och användarvänlig som möjligt. Dessutom ska processgruppen verka som ambassadörer och sprida information och kunskap till användare.

Processgruppen består av:

  • Aneta Karman, stadskontoret, processledare
  • Ann-Catrine Åberg, serviceförvaltningen
  • Lotta Perlborn, grundskoleförvaltningen, redovisningsenheten
  • Charlotta Svensson, kulturförvaltningen
  • Andreas Anselmsson, fastighets- och gatukontoret
  • Emmie Mårtensson, stadskontoret, upphandlingsenheten
  • Magnus Södergren, hälsa-,vård och omsorg, redovisningsenheten