Processhandbok

Malmö stads processhandbok för ekonomiprocesser är framtagen av Effecto och syftar till att utgöra en guide med pedagogiska instruktioner för hur Malmö stad dokumenterar och utvecklar sina ekonomiprocesser.

Handboken definierar metodik, standard och verktyg för processdokumentation och processutveckling. Vidare beskriver den roller och processen för Effectos förbättringsarbete.

Processhandbok Effecto